Home Twitter

Annual General Meeting

To the shareholders of Zealand Pharma A/S

2014
The Annual General Meeting of 2014 will be held on 29 April 2014 at 3 pm.
At Plesner Law Firm, Amerika Plads 37, 2100 Copenhagen Ø, Copenhagen.

After the Annual General Meeting, Zealand will be hosting a light buffet incl. refreshments, where Zealand’s management will be present.

Motivation for Agenda item 10
The agenda for the Annual General Meeting includes a proposal from Zealand’s Board of Directors to approve a new authorization to the board of directors to increase the share capital of the company.

The proposal does not increase the existing authorization in section 7 “Authorization to increase the share capital” of the Articles of Association and is intended solely to extend the authorization in time and to update the wording of the authorization to make it consistent with the practice of the Danish Business Authority. Accordingly, it is proposed to revise section 7 so that the authorization expires on 29 April 2019 instead of 2 November 2015. The amount of the authorization will remain at nominally DKK 11,163,953. The other proposed changes in section 7 are purely structural changes in order to comply with the practice of the Danish Business Authority.

For the complete wording of the proposal under item 10, please see the Articles of Association with track changes, which can be found here.

Ordinær Generalforsamling

Til aktionærerne i Zealand Pharma A/S

2014
Den ordinære Generalforsamling for 2014 vil blive afholdt d. 29. april 2014 kl. 15:00.
Hos Plesner advokatfirma, Amerika Plads 37, 2100 København Ø.

Efter den ordinære Generalforsamling vil Zealand være vært ved en let buffet inkl. forfriskninger. Zealands ledelse vil være til stede.

Baggrund for Dagsordenens punkt 10
Dagsordenen for Generalforsamlingen indeholder et forslag fra Zealand’s bestyrelse om godkendelse af en ny bemyndigelse til at forhøje selskabets aktiekapital.

Forslaget omfatter ikke en forhøjelse af den eksisterende bemyndigelse, som er beskrevet i Vedtægternes punk 7 ”Bemyndigelse til at forhøje aktiekapitalen” og har alene til sigte at forlænge bemyndigelsen og opdatere ordlyden af bemyndigelsen, så den bliver i overensstemmelse med gældende praksis i Erhvervsstyrelsen. I henhold hertil foreslås punkt 7 ændret, så bemyndigelsen bliver gældende til 29. april 2019 i stedet for som aktuelt gældende 2. november 2015. Størrelsen på bemyndigelsen foreslås uændret på nominelt 11.163.953. De øvrige forslåede ændringer til punkt 7 i Vedtægterne er alene strukturelle ændringer til bemyndigelsen, så den overholder gældende prakis som defineret af Erhvervsstyrelsen.

For den fuldstændig ordlyd af forslaget under punkt 10, se venligst Vedtægterne med markering for ændringer, som findes her.